Complements industrials instal·ladors

Complements industrials instal·ladors

Tefló, fixació i electricitat.